index 2.
Min pedagogiska grundsyn (.pdf)

CV - sånt jag gjort i livet


TEXT -konfunderingar (t.ex 'instructions for life')